Språk/Language

Vill du göra karriär hos oss?

Gruppbild av verksamheter till Folder Arbeta i Finspång

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Vi har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Vill du bli en av våra medarbetare?

Hur är det att jobba hos oss?

Finspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.

Finspångs kommun ska vara en välkomnande arbetsplats där alla bemöts med respekt. Vi motarbetar alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald. Likvärdiga anställnings- och utvecklingsmöjligheter ska finnas för alla anställda och utgå från verksamhetens behov. Vi vill underlätta för våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap.

Alla anställdas erfarenheter och kompetenser värderas lika och ses som en stimulerande och utvecklande tillgång för kommunen, för att kunna leverera rätt service och tjänster.