Finspångs kommun

Språk/Language

Upphandlingar

Här finns information om kommunens aktuella upphandlingar samt information om våra riktlinjer för upphandlingar.

För att kommunen på ett bra sätt ska kunna ge service för våra invånarna köper vi varje år in varor, tjänster och entrepre­nader. Kommunen har många olika leverantörer och genomför hela tiden olika upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Riktlinjer för upphandlingar

Finspångs kommuns riktlinjer för upphandlingar syftar till att ha ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör upphandling.

Offentlig upphandling inom EU

All offentlig upphandling regleras genom speciella lagar som utgör en nationell anpassning av gällande EG-direktiv. Direktiven ger svenska företag större möjligheter att delta i mer­parten av förekommande offentlig upphandling inom EU.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och kan ge dig mer information om offentlig upphandling och om de regler som gäller.

Relaterad information

Kontakt

Upphandling
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-853 76
upphandling@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång