Finspångs kommun

Språk/Language

Cykla i Finspång

År 2020 rankades Finspång högst bland landets mindre kommuner i Cykelfrämjadets studie, kommunvelometern. Här finns cirka 90 kilometer gång- och cykelväg och i Finspångs kommun arbetas det frekvent med att göra det smidigt och lätt för dig som vill ha cykeln som transportmedel.

Gångväg och cykelväg med träd och fält på sidorna.

- Finspång har börjat satsa på cykling, något som blir synligt i Kommunvelometern där Finspång klättrat i placeringen. Att bygga för cykel är en god framtidsinvestering i kommunens miljöarbete och för kommuninvånarnas hälsa, men det kräver långsiktighet. Jag hoppas att de fortsätter på den inslagna vägen så att fler kan och vill välja cykeln, säger Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

Cykelvänligast

Varje år mellan 16 och 22 september, anordnas den europeiska mobilitetsveckan i hela Europa. Syftet är att lyfta det hållbara resandet. Finspångs kommun har tagit fram en lång rad aktiviteter för veckan.

Mobilitetsveckan för år 2023 har tema "spara energi och variera din resa"

Europeiska mobilitetsveckan 2023

Lördag 16 september
Trafiksäkerhetskommittén delar ut reflexer på skördemarknaden i Ljusfallshammar mellan klockan 10 - 12

Onsdag 20 september
Aktivitet 1: Bergslagsvägens gång och cykelstråk* hålls öppet för enbart gång och cykeltrafikanter för att främja den typ av mobilitet.

Förutom att uppleva en bilfri gata kan du göra följande mellan klockan 14-17:

  • Testa tvåhjuliga el-cyklar och last-el-cyklar
  • Prata med företaget Zipforce som finns på plats föra att demonstrera hur din vanliga trampcykel kan förvandlas till en elcykel
  • Få din cykel översiktligt kollad och kanske enkelt servad av Nya Stigs Cykel

*Tänk på att det är enbart den delen av Bergslagsvägen i centrum som är avstängd, där gång- och cykelstråk finns.

Aktivitet 2: Biblioteket i rörelse!

Klockan 15:30-16:30 i Vibjörnsparken kommer biblioteket med sin el-last-cykel för att dela ut bokgåvor till både barn och vuxna.

 

Torsdag 21 september
Morgonpendlare med buss möts på Finspångs station av live-musik. Finspångs kommun tillsammans med energi- och klimatrådgivningen delar ut goodiebags till alla kollektivtrafikpendlare kl. 6:30-8:30.

Passa även på att, under hela torsdagen, resa med östgötatrafiken utan reskort, du behöver istället bara visa upp ditt körkort. Detta ger dig en möjlighet att testa ställa bilen under en pendling till Finspång.

 

Hela veckan
Under hela veckan kan du dessutom:

  • Besöka Finspångs bibliotek som skyltar med böcker på temat hllbart resande och hälsa.
  • Följa oss på vårt instragramkonto "vi driver Finspång framåt".
  • Läsa om Östgötatrafikens arbete med hållbar mobilitet och delta i deras tävlingar under veckan på deras hemsida.

Läs mer om arbetet med Europeiska mobilitetsveckan på trafikverkets hemsida.

Loggor för Rena Resan och Region Östergötland

Kriterier

För att projektet ska kunna drivas måste du kunna hämta ut och lämna tillbaka cykeln på våra angivna tider som förmedlas vid projektets start.

  • Du byter ut minst tre bilresor/vecka mot cykel.
  • Du accepterar att svara på två enkäter efter genomfört lån.
  • Du accepterar att dina erfarenheter kan komma att kommuniceras via sociala medier.
  • Du är införstådd med att medverkan i kampanjen kan medföra medial uppmärksamhet.

Ett avtal skrivs på vid utlämnande av cykel.

Fossilfritt 2030 – Rena resan driver tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivning projektet Testcyklist.

- I Finspångs kommun har vi ett fantastiskt nät av cykelvägar, men vi är också medvetna om att det ofta handlar om långa sträckor som man kan behöva förflytta sig och att en vanlig cykel inte alltid är bäst lämpad, säger Lisa Waldeck, energi- och klimatrådgivare. Därför vill vi låta våra medborgare prova på och låna en elcykel eller el-lådcykel. En elcykel eller el-lådcykel är perfekt för de lite längre sträckorna när du ska transportera barn eller har storhandlat. Och bonusen, det är det väldigt roligt att cykla elcykel, avslutar Lisa.

När kan jag låna en elcykel?

Projektet pågår under hela 2022 och cyklarna kommer att vara möjliga att låna under sammanlagt åtta olika perioder, vecka 14-26 på våren och vecka 33-43 på hösten. Cyklarna kommer att lånas ut i den mån de räcker så passa på att skicka in din intresseanmälan på en gång.

Vem får låna en elcykel?

Du som bor och arbetar i Finspångs kommun kan få låna en elcykel gratis, i lite mer än två veckor, och upptäcka fördelarna med att susa fram i vardagen.

Hur anmäler jag mig?

Du lämnar in din intresseanmälan via länken nedan. (anmälan är nu stängd då schemat är fullt.) För att bli testcyklist måste du uppfylla vissa kriterier för att projektet ska uppnå sitt mål. I anmälan svarar du därför på några korta frågor om dig själv och därefter skickar du in.

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets rikstäckande nöjdhetsundersökning bland personer som cyklar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling samt utvärdera cyklandet på kommunnivå. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Under våren och sommaren 2020 genomfördes Cyklistvelometern för andra gången och då toppade Finspång i rankingen bland mindre kommuner med upp till 50 000 invånare.

Vid 2022 års deltagande hamnade vi på pallplats och knep silvret i kategorin små kommuner. Vi har fått högt resultat ibland annat inom området framkomlighet i cykelvägnätet. Vi kan även se att det finns en otrygghet som är kopplat till lastbilar

Hugo Andersson, samhällsbyggnadsråd

Vad är en hållbar resa?

Alla resa hållbart handlar om att minimera klimatutsläppen. Varje gång du ska resa eller transportera dig har du möjligheten att att göra ett val för klimatet.

Varje gång du väljer cykeln, bussen eller en promenad så gör du en insats för klimatet. Genom att planera ett resfritt möte, använda dig av en bilpool eller samåka så väljer du också ett levnadssätt som har mindre påverkan på klimatet. Det finns många sätt att göra en insats för klimatet i vardagen utöver cykeln. Var med och gör en hjälteinsats - på det sätt som fungerar för dig.

Kontakt

Lisa Waldeck
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-fredag 9.00-14.30

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun
Växel och reception
Kommunhuset

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång