Finspångs kommun

Språk/Language

Exitus - Förebyggande och behandlande verksamhet för ungdomar

Exitus är en verksamhet för ungdomar upp till 26 år. Hit kan du som ungdom, vårdnadshavare eller annan vuxen vända dig med frågor eller bekymmer som rör alkohol, droger, kriminalitet eller annat riskbeteende.

Du kan vända dig direkt till oss för ett informationssamtal med egna frågor och funderingar.
Vi har tystnadsplikt.

Exitus finns på Bergslagsvägen 13-15 (Kommunhuset)

Vi erbjuder:

  • stödsamtal
  • telefonrådgivning
  • föräldrastöd
  • A-CRA Behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna
  • HAP Haschavvänjningsprogrammet
  • rePulse - styr dina impulser
  • till spelfrihet - stöd vid spel om pengar
  • stöd för att hantera problematiskt datorspelande
  • Återfallsprevention
  • SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid tillsammans med ungdom och vårdnadshavare)

Vi samarbetar med vårdcentralen i Finspång och Moa-mottagningen i Norrköping.
Kvällar och helger kan du vända dig till Beroendekliniken i Norrköping.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabet Arvidsson
Socialsekreterare
Behandlingsteamet

0122-857 82
elisabet.arvidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång