Språk/Language

Vuxenutbildning

Du som är vuxen och vill studera kan vända dig till vuxenutbildningen i Finspång. Vi erbjuder utbildningar utifrån olika behov, förutsättningar och önskemål.

 

Ingång till vuxenutbildningen i Bergska skolan.

Receptionen är öppen:
Måndag 12:00-14:00
Tisdag - Fredag 10:00-12:00
Övrig tid enligt överenskommelse

Vuxenutbildningen övergår till distansstudier 9-20 november. Skolbyggnaden kommer under den tiden att vara låst.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Coronaviruset så övergår Vuxenutbildningen till distansstudier under perioden 9-20 november. Skolan kommer att vara låst och vi tar endast emot bokade besök. Du är välkommen att kontakta oss, se telefonnummer och mailadress till höger.
Läs gärna mer om aktuella smittoläget i Finspång: https://finspang.se/corona/informationomcoronavirusetochcovid19.5.124f69ee1702e135d8d548.html

Nästa köksbiträdesutbildning startar 11 januari 2021. Sista ansökningsdag är 15 november 2020.

Vård och omsorg och barnskötarutbildningen sker på distans via KUI.

Viktig information gällande ansökningar och studier hittar du under fliken Kursutbud nedan.

Att studera på Vuxenutbildningen

Du ska söka det du vill läsa - vi har ofta lösningar på din önskan. Du kan se vilka kurser som finns under respektive utbildningsnivå.

Sista ansökningsdag för närstudier våren 2021 är 15 november 2020.

Distansstudier påbörjas löpande. För ansökan till distanskurser gäller en handläggningstid på två veckor.

Om du ska söka studiemedel är det viktigt att du planerar rätt omfattning av studier.

  • Heltid - 20 poäng/vecka
  • 50 procent - 10 poäng/vecka

Närstudier

De kurser som vi erbjuder på plats i Finspång kallar vi närstudier. Du studerar då lärarledda lektioner.

Distansstudier

Att läsa på distans innebär att kurserna är webbaserade. Vi har avtal med utbildningsföretaget Hermods och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI).

Yrkesutbildningar

Du går en utbildning riktad mot ett yrke och arbete där teori varvas med praktik/arbetplatsförlagt lärande (APL).

Studiehjälp för elever

Behöver du studiehjälp, handledning eller studiero?

Välkommen till vårt ”Öppna klassrum” på Bergska skolan, våning 2, sal 228.

Distanstudier?

Du som ska påbörja studier på distans kommer att bli kontaktad av Christer I:son Friberg som är samodnare för distansutbildning. Ni kommer då att tillsammans göra en planering för dina studier.

Svenska för invandrare - sfi

Svenska för invandrare - sfi

Utbildningen i svenska för invandrare ska ge elever grundläggande kunskaper i svenska språket. Elever får lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt.
Utbildningen ska ge språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Vem kan läsa sfi?

Grundregeln är att en person som är bosatt i Sverige och som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har rätt att läsa sfi från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 16 år. En plats på utbildningen ska erbjudas så snart som möjligt, men senast inom tre månader (om det inte finns särskilda skäl för att göra undantag).


Utbildningsnivåer

Relaterad information

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99

Tanja Myrskog
Studie- och Yrkesvägledare

0122-246 01

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör SFI

0122-854 75

Christer I:son Friberg
Samordnare, distansutbildning Hermods

072-085 73 57

Anna Karlsson
Utbildningsstrateg, samordnare VFU

070-811 36 39
anna.karlsson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång