Språk/Language

Vuxenutbildning

Du som är vuxen och vill studera kan vända dig till vuxenutbildningen i Finspång. Vi erbjuder utbildningar utifrån olika behov, förutsättningar och önskemål.

 

Ingång till vuxenutbildningen i Bergska skolan.

Receptionen är öppen:
Måndag kl. 12-14
Tisdag-fredag kl. 10-12
Övrig tid enligt överenskommelse

Vuxenutbildningen har enbart distansundervisning för närvarande. Skolbyggnaden är låst.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Coronaviruset så övergick Vuxenutbildningen till distansstudier 9 november 2020. Distansundervisningen kommer att pågå till och med 31 mars 2021, därefter tas nya beslut. Skolan är låst och vi tar endast emot bokade besök. Du är välkommen att kontakta oss, se telefonnummer och mailadress till höger.

Ansöka till kurser under hösten 2021

Sista ansökningsdag till höstterminens kurser 2021 är den 15 maj 2021.
Detta gäller för närstudier, distanskurser via Hermods och KUI söker du till löpande under året.

Inga nationella prov under vårterminen

Enligt regeringens och Skolverkets beslut blir det inga nationella prov för de flesta skolverksamheter under vårterminen 2021. Detta medför att studerande på Vuxenutbildningen inte har möjlighet att erbjudas nationellt prov i någon kurs.

Vård och omsorg och barnskötarutbildningen sker på distans via KUI.

Under resten av 2021 tar vi inte emot några nya sökande till barnskötarutbildningen.

Att studera på Vuxenutbildningen

Du ska söka det du vill läsa - vi har ofta lösningar på din önskan. Du kan se vilka kurser som finns under respektive utbildningsnivå.

Distansstudier påbörjas löpande. För ansökan till distanskurser gäller en handläggningstid på två veckor.

Om du ska söka studiemedel är det viktigt att du planerar rätt omfattning av studier.

  • Heltid - 20 poäng/vecka
  • 50 procent - 10 poäng/vecka

Närstudier

De kurser som vi erbjuder på plats i Finspång kallar vi närstudier. Du studerar då lärarledda lektioner.

Distansstudier

Att läsa på distans innebär att kurserna är webbaserade. Vi har avtal med utbildningsföretaget Hermods och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI).

Yrkesutbildningar

Du går en utbildning riktad mot ett yrke och arbete där teori varvas med praktik/arbetplatsförlagt lärande (APL).

Studiehjälp för elever

Studiehjälp för elever

Svenska för invandrare - sfi

Svenska för invandrare - sfi

Utbildningen i svenska för invandrare ska ge elever grundläggande kunskaper i svenska språket. Elever får lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt.
Utbildningen ska ge språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Vem kan läsa sfi?

Grundregeln är att en person som är bosatt i Sverige och som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har rätt att läsa sfi från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 16 år. En plats på utbildningen ska erbjudas så snart som möjligt, men senast inom tre månader (om det inte finns särskilda skäl för att göra undantag).


Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning finns till för dig som har kortare tidigare utbildning.

Vi erbjuder kurser i svenska som andraspråk, SVA och matematik.

 

Högskole- och universitetsstudier

Högskolestudier

Vuxenutbildningen i Finspång är en mötesplats för högskolestuderande.

Vi arbetar för att ge invånarna i Finspångs kommun bra möjlighet till distans- och högskolestudier på hemmaplan. Här finns tillgång till teknisk utrustning och rum för enskilt arbete eller i grupp.

Du som studerar på högskola, universitet eller liknande kan få skriva dina tentor hos oss. För mer information kontakta Christer I:son Friberg (se kontaktuppgifter i listen ill höger).

Öppettider

Vi har öppet vardagar klockan 8-16. Övrig tid enligt överenskommelse.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna - särvux

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka till särskild utbildning för vuxna - särvux. Där kan du välja kurser inom ramen för träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Särskolan i Finspång


Vuxenutbildning på gymnasienivå

Kurser på gymnasial nivå

För dig som saknar gymnasiekompetens, behöver komplettera tidigare gymnasiebetyg eller har slutfört en tvåårig linje på gymnasieskolan. Utbildningen följer samma kursplaner och har samma betygskriterier som kurserna i ungdomsgymnasiet.

Du är välkommen att kontakta oss för vidare information.

Distansstudier

Studera på distans

Vi erbjuder grund- och gymnasiekurser på distans via Hermods.

Kontaktperson för distansstudier är Christer I:son Friberg (se kontaktuppgifter i listen till höger).

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

Utbudet av yrkesutbildningar påverkas av behovet av kompetens i samhälle och arbetsliv, men utgår också från individens önskemål och behov

Du är välkommen att kontakta oss för vidare information.


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning riktar sig till företag, förvaltningar och myndigheter.
Vi erbjuder både kurser inom det vanliga utbildningsutbudet och skräddarsydda utbildningar.

I samarbete med dig som är uppdragsgivare planerar och utformar vi utbildningens innehåll, upplägg, kurslängd och kurstid. Uppdragsgivaren betalar alla kostnader för utbildningen och står också för urvalet av deltagare till kurserna.


Relaterad information

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99

Tanja Myrskog
Studie- och Yrkesvägledare

0122-246 01

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör SFI

0122-854 75

Christer I:son Friberg
Samordnare, distansutbildning Hermods

072-085 73 57

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång