Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba inom social omsorg

Inom vår verksamhet kan du till exempel arbeta som vårdare, personlig assistent, socialsekreterare, ungdomspedagog eller boendesamordnare. Vad passar dig?

Christer pratar med praktikant, Landskapsvård AME

Vill du vara med och göra skillnad?

Hos oss i Finspångs kommun spänner det sociala arbetet över många olika verksamhetsområden – alltifrån omsorgsarbete inom våra LSS-verksamheter, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga till individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning och utförarverksamhet.

Vi har en mångfacetterad bredd av olika yrken inom det sociala arbetet och hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesprofession. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att uppnå det bästa för medborgarna och för att utveckla kvaliteten i våra verksamheter.

Läs mer om några av våra medarbetare

Se film om vår verksamhet

Jobba inom LSS och serviceboende i Finspångs kommun

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång