Finspångs kommun

Språk/Language

Kart- och mättjänster

Finspångs kommun tillhandahåller olika tjänster avseende information om kartor, geografisk information och mätning.

Just nu gäller förlängd handläggningstid för kart- och mättjänster på grund av att Lantmäteriet har nedstängda eller begränsade digitala tjänster.

Exempelkarta

Här hittar du information om vilken karta du behöver för ditt bygglov, vilka kartor du kan beställa från oss och vilka typer av karttjänster vi kan erbjuda. Här finns också information om vilka typer av mätuppdrag vi kan hjälpa dig med.

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som i de flesta fall ska vara baserad på en nybyggnadskarta. Situationsplanen ska vara skalenligt måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat.

Vilken typ av situationsplan du behöver avgörs av bygglovsingenjörerna på bygg- och miljöenheten.

Fullständig nybyggnadskarta

Den fullständiga nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, planbestämmelser samt läget i plan och höjd för anslutningspunkter för vatten och avlopp då det finns att tillgå kommunalt sådant. Till kartan hör en beskrivning med information om till exempel detaljplan och eventuella rättigheter. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens gränser och byggnader i fält.

Enkel nybyggnadskarta

Den enkla nybyggnadskartan tas fram utan eventuella planbestämmelser, vatten- och avloppsuppgifter eller nivåkurvor. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens gränser och byggnader i fält.

Tomtkarta

I tomtkartan visas bland annat byggnader, fastighetsgränser och rättigheter. Kartan används som underlag vid till exempel situationsplaner för åtgärder som inte kräver bygglov. Använd länken nedan, skriv in er fullständiga adress i sökrutan, sedan går det att ladda ner tomtkartan som en pdf.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du ska söka bygglov. Leveranstiden av fullständig nybyggnadskarta är cirka 5 veckor, för enkel nybyggnadskarta cirka 2 veckor och för övriga kartor cirka 1 vecka. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre. Tomtkarta kan du ladda ner på egen hand genom länken nedan.

Vad kostar det?

Kostnad enligt gällande plan- och bygglovstaxa tas ut. Kontakta samhällsplaneringsenheten för att få reda på vad din karta kostar.

Har din fastighet oklara gränser?

Fastigheten som du beställer en nybyggnadskarta över kan ha oklara fastighetsgränser. Det innebär att gränspunkter med koordinater i vårt referenssystem saknas eller är av sämre kvalitet. Om gränsavvikelserna är små noteras detta på nybyggnadskartan. Om gränsavvikelserna är stora kan samhällsplaneringsenheten kräva att beställaren av kartan tar kontakt med Lantmäteriet för kontroll och eventuellt fastställande av fastighetens gränser och dess markeringar. Kostnaden för kontrollen står sökanden själv för.

Här hittar du geografisk information inom kommunen. Välj själv bland kartlagren i menyn till vänster i kartan.

Vill du ha tillgång till ytterligare information i kartan? Kontakta oss gärna med nya förslag! 

Husutsättning

När bygglov har beviljats kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Utsättning sker oftast i två steg; först grovutstakning och sedan finutstakning.

Grovutstakning

För att veta var det ska schaktas görs en grovutstakning av byggnadens läge. En käpp för varje hushörn slås ner i marken. Noggrannheten på detta är cirka tio centimeter.

Finutstakning

Innan man kan börja bygga görs en finustakning där byggnaden sätts ut med millimeterprecision.

Lägeskontroll

När ett hus eller tillbyggnad byggts färdigt görs en inmätning för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet.

Beställning av utstakning eller lägeskontroll

Finspångs kommun har möjlighet att utföra utstakning och lägeskontroll.

Vad kostar det?

Utsättning och all övrig inmätning tidsdebiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Övrig mätning

För övriga uppdrag kontaktas mätningstekniker.

Tomtkarta

I tomtkartan visas bland annat byggnader, fastighetsgränser och rättigheter. Kartan används som underlag vid till exempel situationsplaner för åtgärder som inte kräver bygglov. Använd länken nedan, skriv in er fullständiga adress i sökrutan, sedan går det att ladda ner tomtkartan som en pdf.

Baskartan

I baskartan visas bland annat byggnader, fastighetsgränser, gator och vägar. Kartan används som underlag vid till exempel situationsplaner för åtgärder som inte kräver bygglov samt detaljplaner. Den används också för Finspångs Tekniskas verksamhet. Privatpersoner och företag kan få tillgång till delar av baskartan i digital eller analog form.

Övrigt kartmaterial

Finspångs Tekniska har kartinformation om kommunens vatten- och avloppsledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns.

Vad kostar det?

Kontakta samhällsplaneringsenheten för att få reda på vad din karta kostar.

För prisuppgift för kartor över vatten- och avloppsledningar kontakta Finspångs Tekniska.

Relaterad information

Finspångs kommun använder dessa referenssystem:
Plan: SWEREF 99 16 30
Höjd: RH2000

Kontakt

Rasmus Lidstedt
Kart- och GIS-samordnare
Planeringsenheten

0122-855 40
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mattias Persson
Mätningstekniker
Planeringsenheten

0122-854 58
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång