Finspångs kommun

Språk/Language

Kultur i skolan

Skolan är den enda samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar:
barnkultur­garantin och skapande skola.

Barnkulturgarantin är en satsning för att uppfylla kommunens kulturstrategi. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur, som till exempel teater­föreställningar, bio, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i årskurs F-9, anpassad grundskola och tränings­skola ska få ta del av minst två professionella kultur­upplevelser per läsår.

Återkommande aktiviteter

 

Skolbio

Varje läsår genomförs skolbio för alla elever i förskoleklass - årskurs 9, anpassad grundskola och träningsskola. Skolbion visas i Kulturhusets Stora Salong. Filmerna som väljs ut som skolbio är alltid åldersanpassade och har alltid en filmhandledning kopplade till sig. Detta gör det möjligt för pedagogerna att jobba vidare med filmerna även efter biobesöket.

Julshow

I november/december varje år genomförs en julshow för förskoleklass - årskurs 3, anpassad grundskola och träningsskolan. Julshowen genomförs tillsammans med Östgötamusiken. Detta brukar vara ett mycket uppskattat inslag av både elever och pedagoger. I mån av plats bjuds också förskolornas 4-5 åringar in till julshowen.

Arrangemang läsåret 2023/2024

  • Årskurs 4-5: Föreställningen Allt som är mitt i februari. En teatercirkus om konsumtion, relationer och viljan att passa in. I denna föreställning får barnen ta del av jonglering, objektmanipulering, akrobatik och lekfull koreografi.
  • Årskurs 6: Dansföreställningen LÅR i januari. En föreställning om normer och kroppsideal.
  • Årskurs 7-9: Dansföreställningen 1up RELOADED i maj. Ungdomarna får ta del av ett verkligt, overkligt TV-spel - som symbolerar de poängsystem, nivåer och hinder vi passerar i livet.

Som vårdnadshavare behöver du inte göra något för att ditt barn ska få ta del av barnkulturgarantin. Barnkulturgarantin erbjuds alla skolor i kommunen. Har du frågor kring barnkulturgarantin kontaktar du kultursamordnaren för barn och unga.

Skapande skola är en stöd från Kulturrådet där kommuner och huvudmän har möjlighet att ansöka om projektmedel för att erbjuda elever kulturupplevelser med fokus på eget skapande och/eller delaktighet. Det betyder att projekten ska innehålla kulturupplevelser där eleverna inte bara tar del av exempelvis en teaterföreställning, biofilm eller dansuppsättning – utan att eleverna också ska få prova på olika kulturformer. Deltagandet och skapandet kan ske på många olika sätt - workshop, förberedelseövningar, delaktighet i en föreställning och så vidare.

Skapande skola är också tänkt att stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Finspångs kommun har i många år beviljats medel för Skapande skola, vilket skapar ännu fler kulturupplevelser för kommunens barn och unga - under hela skolgången.

Skapande skola läsåret 2023/2024

 

Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3

Klassens egen bok med Anna Samuelsson och Maja Meurling

Barnboksförfattarna Anna Samuelsson och Maja Meurling kommer och håller i en workshop med varje klass som ska resultera i en tryckt bok. Eleverna får med hjälp av författarnas egna metod skapa en berättelse och göra illustrationer till berättelserna. Författarna tar sedan med sig materialet, sammanställer, trycker boken och skickar tillbaka till klassen

Genomförs under vårterminen 2024

Årskurs 2

Den stora showen med Gåspennan musik

Under hösten 2023 kommer klasserna få hemliga uppdrag skickade till såg av Gåspennan musik som behöver genomföras innan Den stora showen. I mitten på januari samlas sedan alla elever i årskurs 2 för att uppleva Den stora showen.

Genomförs i januari 2024.

Årskurs 4

Författarbesök med fokus på facklitteratur med Bengt-Erik Engholm

Alla elever i årskurs 4 kommer få besök av ingen mindre än årets mottagare av Carl von Linné-plaketten för ett samtal om skrivande, hur en letar fakta och hur det kommer sig att en skriver en bok om snor. Eleverna får inför besöket möjlighet att läsa minst en av Engholms böcker, som en del i förberedelsen inför besöket.

Genomförs i oktober 2023.

Årskurs 5-6

Författarbesök av Ingela Korsell kommer under våren 2024 få besök av Ingela Korsell - som har skrivit PAX-serien, Väsenologi-serien och nu senast Mutanterna. Inför besöket får alla klasser läsa boken Väsenologi för att tillsammans med Korsell samtala om olika väsen och att skriva en faktabok

Genomförs i april/maj 2024.

Årskurs 7

Föreställningen KROCK och workshop på tema konflikt med Teater De Vill.

Eleverna får ta del av föreställningen KROCK som baseras på insamlade berättelser från högstadieelever på tema konflikt. Följande dagar besöker skådespelarna klasserna för en workshop om just konflikt och hur en kan lösa konflikter.

Genomförs i november 2023.

Årskurs 8-9

Författarbesök av Pär Sahlin

Pär Sahlin är författaren till Sävaträsk-serien. En bokserie som kärlek, EPA-kultur och oväntad vänskap. Inför besöket kommer ungdomarna få läsa några böcker ur serien.

Genomförs i maj 2024.

Anpassad grundskola inklusive träningsskolan

Bild och form med Isabelle Nilsson

Under våren kommer Isabelle Nilsson till de olika grupperna och genomför anpassade workshops med olika material och tekniker, som är anpassade efter grupperna förmågor och behov. Isabelle har tidigare erfarenhet av besöker grupperna och både pedagoger och elever brukar vara mycket nöjda med henne besök.

Genomförs i februari/mars 2024.

Extra workshop

Nordiska väsen med Norrköpings konstmuseum

Under vårterminen 2024 får fanmälda klasser i förskoleklass - årskurs 6 och anpassad grundskola besök av en konstpedagog och workshopen Nordiska väsen. I workshopen får grupperna skapa en maskeraddräkt inspirerad av ett konstverk och några vanliga nordiska väsen. Workshopen är en perfekt fördjupning till projekten Klassens egen bok och författarbesöket med Ingela Korsell. Men den fungerar också bra för klasser som inte tagit del av dessa projekt.

Denna workshop är en valbar aktivitet som pedagogerna att boka in sina klasser till.

Genomförs under våren 2024.

För dig som är lärare

På Finspångs kommuns intranät hittar du information, boknings- och utvärderingslänkar till aktuella föreställningar och aktiviteter. På varje skola ska det finnas ett kulturombud som kan hjälpa dig om du har några frågor. Vet du inte vem som är kulturombud på din skola kontaktar du kultursamordnare - barn och unga.

Fristående skolor och förskolor kontaktar också kultursamordnaren - barn och unga för information kring aktuellt utbud.

Kontakt

Victoria Manfred
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
victoria.manfred@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång