Språk/Language

Fler kontaktuppgifter till Hällestad skola

Birgitta Söderman
Administratör
Hällestad skola och Grytgöls skola

0122-856 11
birgitta.soderman@finspang.se

Driftsamordnare
Anders Olsson
070-571 90 12
anders.olsson@finspang.se

Kurator
Helen Widgren
0122-859 56 076-6965415
helen.widgren@finspang.se

Skolsköterska
Annelie Fogelin
072-083 60 54
annelie.fogelin@finspang.se

Specialpedagog
Carina Thorsell
076-216 50 06
carina.thorsell.hedkrok@finspang.se

Speciallärare
Angelica Sjöstrand
072-535 98 83
angelica.sjostrand@finspang.se

Speciallärare
Eva Ekström
076-695 98 02

eva.ekstrom@finspang.se

Närvarostödjare
Julia Hagstedt
0122-85591
julia.hagstedt@finspang.se

Förskoleklass

Maria Norwald och Jeanette Flyxén

072-530 88 94

Åk 1 - Åk 3

Årskurs 1 072-084 21 18
Sabina Rydén, mentor

Årskurs 2 076-695 99 44
Susanna Klemming, mentor

Årskurs 3 072-576 90 21
Erika Svensson, mentor

Åk 4 - Åk 6

Årskurs 4 072-0840852
Birgitta Gårdman, mentor

Årskurs 5 072-244 76 46
Amanda Olsson, mentor

Årskurs 6 072-084 20 45
Emma Söderberg, mentor

Övriga lärare

Slöjd/Musiklärare 072-085 08 22
Maria Hallgren och Alexandra Pettersson.

Idrottslärare 070-232 07 99
Lina Grundström

Fritidshem

Fritidshemmet når man på 070-841 50 75

Fitidshemmet är öppet kl. 6-18.