Finspångs kommun

Språk/Language

Ungdomscheck

Du som är 13 till 22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspångs kommun.

Bidraget heter ungdomscheck och ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang för personer mellan 13 och 22 år. Bidraget kan du söka när som helst under året. Men tänk på att ansöka i god tid innan du vill genomföra din aktivitet.

Du kan söka ungdomscheck:

 • Du/ni som är 13 till 22 år och är bosatt/a i Finspångs kommun.
 • Du/ni som söker ska vara den/de som i huvudsak står för idén samt genomför arrangemanget.
 • Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka.
 • I vissa fall krävs det att du ska vara myndig, till exempel om polistillstånd behövs.
 • Arrangemang och aktiviteter ska vara inom kultur- och fritidsområdet.
 • Ska marknadsföras öppet och erbjudas till målgruppen 13 till 22 år.
 • Ska genomföras i Finspångs kommun.
 • Ska vara fria från alkohol och droger.
 • Ska vara partipolitiskt- och religiöst neutralt.

Du kan inte söka ungdomscheck:

 • Om aktiviteten är initierad av vuxen.
 • Om aktiviteten är kopplad till skolans verksamhet, tex. ett UF-företag.
 • Om aktiviteten är tänkt att vara vinstdrivande.
 • Om aktiviteten innebär kostnader för produkter som säljs.
 • Om aktiviteten planeras att genomföras internt i en förening eller grupp.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökningsformuläret eller testa din idé?
Kontakta kultursamordnaren för barn och unga.

Kontakt

Victoria Manfred
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
victoria.manfred@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång