Finspångs kommun

Språk/Language

Hastighets­dämpande åtgärder

Blomlådor på villagator

För att dämpa hastigheterna även i villaområden kan exempelvis villaägare och bostadsrätts­föreningar ansöka om att ställa ut blomlådor på kommunens gator utanför bostäder i form av en chikan. Detta är en möjlighet för medborgare att själva arbeta för en ökad trafik­säkerhet på villagator med en hastighets­begränsning på 30 km/timme. Fordon tvingas vänta på varandra vid fart­hindren samt sick-sacka mellan lådorna vilket sänker farten.

Kriterier för att få ställa ut blomlådor

Blomlådorna får efter beviljad ansökan ställas ut 1 maj till 30 november. Tillståndet gäller det år ansökan görs och det kan dras in om förtroendet missköts.

  • Ansökan sker årligen senast 30 dagar innan blomlådorna ska ställas på plats.
  • Ansökningar kan endast ske på villagator.
  • Sökande och en alternativ kontaktperson måste bo på den gata där man önskar att lådorna ska placeras ut.
  • Det ska vara minst 50 meters fri sikt på var sida om blomlådorna.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.
  • Intilliggande grannars medgivande ska bifogas i ansökan där tänkta blomlådor ska placeras.

Ansvarig för blomlådorna

Om du som ansvarig sökande åker bort ett tag under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas en annan person som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att de måste flyttas bort från gatan för att komma fram med en stor transport. Därför ska det redan i ansökan finnas en alternativ kontakt­person från ett annat hushåll än den ansvarige.

Information

För att blomlådorna inte ska orsaka onödig irritation från andra som bor utmed gatan är det viktigt att du som söker informerar om att blomlådor kommer placeras ut och skälet till detta. Information ges enklast genom det informationsblad som skickas ut tillsammans med ett beviljande.

Bekostar och bygger lådorna

Det är du som söker, eventuellt tillsammans med grannar, som bekostar och bygger blom­lådorna. Ritning bifogas beviljandet. Reflexer får du av kommunen i samband med att utmärkningen på gatan görs. Alla blomlådor ska ha ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna känns igen.

Ansök om tillstånd för blomlådor här


Exempelvis närmsta adress
Här har du möjlighet att ladda upp ett dokument

Relaterad information

Här läser du mera om lådornas utformning, hur de får placeras och vilka regler som gäller när din ansökan blivit beviljad

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång