Finspångs kommun

Språk/Language

Mark och lokaler

Är ditt företag i behov av att hyra en lokal, eller en tomt att etablera din verksamhet på? Här hittar du information om lediga lokaler och mark.

Lediga lokaler

Det finns många olika förmedlingar på webben där du kan söka efter lediga lokaler. Här hittar du länkar till några av de största aktörerna.

Lediga lokaler hos Vallonbygden

Det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden erbjuder lokaler för verksamheter. Du kan se lediga objekt på Vallonbygdens webbplats.

Verksamhetsmark

Det är stor efterfrågan på mark och i dagsläget har Finspångs kommun ingen kommunal mark för verksamhet och industri att erbjuda dig.

Kommunen arbetar för att hitta nya områden för industriändamål. Vi är öppna för diskussioner kring upplåtelse eller användning av mark, och andra mark­relaterade frågor.

Detaljplaner

Vi jobbar med flera detaljplaner för kommande områden, läs mer på sidan Pågående detaljplaner. Information om gällande detaljplaner finns att ta del av i kartan nedan.

Ta hjälp av Tillväxt Finspång

Du kan kontakta Tillväxt Finspång för rådgivning när du vill etablera dig i Finspång. De kan också ge stöd och vägledning till dig som är företagare och letar efter nya lokaler eller mark för din verksamhet.

Vacant business premises in Finspång

On the website companyspace.eu you can find vacant business premises in Finspång, with information in English.

Kontakt

Fredrik Sundqvist
Företagsrådgivare
Tillväxt Finspång

073-024 17 63
fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening där Finspångs kommun är medlem.

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång