Finspångs kommun

Språk/Language

Rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Finspångs kommun har ansvar för rehabiliterande/habiliterande insatser för den som bor inom kommunens särskilda boende former, och i ordinärt boende för de som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning.

Efter sjukdom eller skada kan du ha behov av att arbetsterapeut och/eller fysioterapeut kommer hem till dig under en kortare eller längre period.

Insatserna kan bestå av exempelvis bedömning av fysiska- och kognitiva funktioner, behandling, träning samt förskrivining av hjälpmedel och intyg till bostadsanpassning.

Kontakt

Rehabenheten
Legitimerad arbetsterapeut / fysioterapeut
Telefontid: Vardagar kl. 9-10

0122-850 38
rehabenheten@finspang.se