Språk/Language

Besöksförbud

Skolan har besöksförbud med följande undantag:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Skolråd
  • Arenasamtal

Övriga besök hänvisas till rektorsexpeditionen.