Finspångs kommun

Språk/Language

Avgift vid vård eller behandling

Om du är vuxen och får vård eller behandling mot dina missbruksproblem har kommunen rätt att ta betalt av dig. Kostnaden är för att delvis täcka ditt uppehälle under den tid som du vistas på behandlingshem (institution) eller familjehem. Detta gäller oavsett om du får vård eller behandling enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av missbrukare(LVM).

Så mycket ska du betala

Den högsta ersättning som en kommun får ta ut är 80 kronor per dag. Beroende på din ekonomiska situation kan det bli hela beloppet, del av beloppet eller ingen kostnad alls.

Det här gäller om du har försörjningsstöd

Om du har försörjningsstöd från kommunen behöver du inte betala något.

Ersättningsskyldighet och överklagande

Du kan inte överklaga storleken på det belopp som kommunen beslutat att du ska betala.

Så här betalar du

Om du får ersättning från försäkringskassan kommer kommunen begära att de minskar din ersättning med det belopp du ska betala. Försäkringskassas kommer sedan att betala ut den summan till kommunen.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång