Språk/Language

Föräldramottagning

Under perioden vecka 26-32 är föräldramottagningen stängd.

Men du kan alltid vända dig till kommunens växel och söka någon från socialkontorets mottagning om du behöver akut råd och stöd.

Till föräldramottagningen kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll.

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan du behöva stöd i sitt föräldraskap.

Stöd från Föräldramottagningen

Föräldramottagningen kan erbjuda dig stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap
 • gränssättning
 • relationsproblem mellan föräldrar och barn
 • rådgivning i sociala frågor
 • samtalsstöd i familjekriser
 • hot och våld i hemmet
 • information om samarbetssamtal vid vårdnads, boende och umgängesfrågor

Vanliga frågor till Föräldramottagningen

Av erfarenhet vet vi att många har frågor när det gäller:

 • svårigheter att gränssätta och vägleda ditt barn eller ungdom
 • barn och ungdomars mobil- och databeroende
 • barn och ungdomar som skolkar
 • misstankar om att ditt barn använder droger eller alkohol
 • utsatthet för våld av din partner, både fysiskt och psykiskt

För mer information kontakta familjeteamet eller boka en tid till vår föräldramottagning för ett personligt besök.

Kontakt

Föräldramottagningen

0122-853 10
kommun@finspang.se

Tidsbokning för personlig rådgivning görs under telefontiderna måndag, onsdag och fredag kl. 8–9. Övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång