Finspångs kommun

Språk/Language

Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll.

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan du behöva stöd i sitt föräldraskap.

Stöd från föräldramottagningen

Föräldramottagningen kan erbjuda dig stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap.
 • gränssättning.
 • relationsproblem mellan föräldrar och barn.
 • rådgivning i sociala frågor.
 • samtalsstöd i familjekriser.
 • hot och våld i hemmet.
 • information om samarbetssamtal vid vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Vanliga frågor till föräldramottagningen

Av erfarenhet vet vi att många har frågor när det gäller:

 • svårigheter att gränssätta och vägleda ditt barn eller ungdom.
 • barn och ungdomars mobil- och databeroende.
 • barn och ungdomar som skolkar.
 • misstankar om att ditt barn använder droger eller alkohol.
 • utsatthet för våld av din partner, både fysiskt och psykiskt.

För mer information kontakta familjeteamet eller boka en tid till vår föräldramottagning för ett personligt besök.

Kontakt

Föräldramottagningen

0122-853 10
kommun@finspang.se

Tidsbokning för personlig rådgivning görs under telefontiderna måndag, onsdag och fredag kl. 8–9. Övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång