Finspångs kommun

Språk/Language

Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll.

Under veckorna 26-32 har vi begränsade möjligheter till att ta emot besök till vår föräldramottagning.

Men ni kan som tidigare ringa 0122-853 10 om ni vill komma i kontakt med oss.

Svarar vi inte så dröj kvar och lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi har möjlighet

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan du behöva stöd i sitt föräldraskap.

Stöd från föräldramottagningen

Föräldramottagningen kan erbjuda dig stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap.
 • gränssättning.
 • relationsproblem mellan föräldrar och barn.
 • rådgivning i sociala frågor.
 • samtalsstöd i familjekriser.
 • hot och våld i hemmet.
 • information om samarbetssamtal vid vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Vanliga frågor till föräldramottagningen

Av erfarenhet vet vi att många har frågor när det gäller:

 • svårigheter att gränssätta och vägleda ditt barn eller ungdom.
 • barn och ungdomars mobil- och databeroende.
 • barn och ungdomar som skolkar.
 • misstankar om att ditt barn använder droger eller alkohol.
 • utsatthet för våld av din partner, både fysiskt och psykiskt.

För mer information kontakta familjeteamet eller boka en tid till vår föräldramottagning för ett personligt besök.

Kontakt

Föräldramottagningen

0122-853 10
kommun@finspang.se

Tidsbokning för personlig rådgivning görs under telefontiderna måndag, onsdag och fredag kl. 8–9. Övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång