Finspångs kommun

Språk/Language

Föräldragrupp

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Hur vi skapar de banden pratar vi om i våra föräldragrupper

Föräldragruppsstöd

Grupperna är öppna för alla i Finspångs kommun. Av erfarenhet vet vi att det är hjälpsamt och utvecklande att prata om föräldraskap tillsammans med andra. Du behöver inte känna att du har problem i relationen med ditt barn för att delta i någon av våra grupper, det räcker med att vara nyfiken på relationer för att få ut något av grupperna. Vi arbetar med två föräldrastödsprogram, ABC – alla barn i centrum och Vägledande samspel, ICDP.

Vägledande samspel - ICDP

Vägledande samspel är ett föräldrastödsprogram, men också ett förhållningssätt som kan vara överförbart på livets alla relationer. Våra gruppträffar vänder sig till föräldrar med barn från 0-18 år, vi anpassar gruppens innehåll efter aktuella deltagare. Vi träffas vid 6 tillfällen 1,5 – 2 h per tillfälle.

I vägledande samspel utgår vi från tre dialoger och åtta teman. Dessa dialoger och teman vilar på en bred teoretisk grund kring vad som är viktigt för ett barns positiva utveckling. I varje dialog finns teman att jobba med kring ditt barn. Dessa teman är:

 • Visa kärlek, acceptans och positiva känslor.
 • Var följsam mot känslor och tillstånd.
 • Prata med ditt barn och lyssna till ditt barn.
 • Visa uppskattning och ge bekräftelse.
 • Göra saker tillsammans med engagemang.
 • Prata om det ni upplever tillsammans.
 • Skapa sammanhang och förståelse för er vardag.
 • Reglering av känslor och beteenden.

Tanken med gruppen är att ni som föräldrar ska få möjlighet att fundera över hur det är att vara förälder, prata om dilemman men också dela glädjeämnen och positiva erfarenheter av föräldraskapet med varandra. Vägledande samspel handlar mycket om att öka lyhördheten hos dig för just ditt unika barn, därför får du i vår grupp också fundera mycket över dig själv. Vart dina reaktioner och handlingsmönster kommer ifrån. Det brukar ge en ökad förståelse både för dig själv och för ditt barn. Under träffarna använder vi filmklipp, gör övningar och pratar tillsammans.

ABC föräldragrupp

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi ska få till det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.
Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC består av fyra gruppträffar och vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år.
På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och du behöver inte uppleva att du har bekymmer i din föräldraroll för att delta. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Träff 1 – Visa kärlek
Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen
Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider
Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering.

Vägledande samspel, ICDP våren 2024

Vårens grupp riktar sig till föräldrar med barn 0-3 år och hålls under följande datum:

 • Måndag 22 april
 • Måndag 29 april
 • Måndag 6 maj
 • Måndag 13 maj
 • Måndag 20 maj
 • Måndag 27 maj

Plats: Familjecentralen Pärlan, Nyhemsvägen 4, Finspång.

Tid: Klockan 9-11.

Anmälan

Vi som håller i gruppen heter Simone Eriksson och Sara Stefanovic och jobbar på Familjeteamet. Anmäl dig till någon av oss senast den 8 april via e-post till:

simone.eriksson@finspang.se eller sara.stefanovic@finspang.se


ABC föräldragrupp hösten 2024

Vårens grupp hålls under följande datum:

 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 9 oktober
 • Onsdag 16 oktober
 • Onsdag 23 oktober

Plats: Familjecentralen Pärlan, Nyhemsvägen 4, Finspång.

Tid: Klockan 16:30-19:00

Anmälan

Vi som håller i gruppen heter Sandra Kattilakoski och Anna Abrahamsson och jobbar på Familjecentralen Pärlan. Anmäl dig senast 27 september via e-post till: familjecentralen.parlan@finspang.se

 

Kontakt

Maria Junsten
Socialsekreterare
Familjeteamet

0122-859 80
maria.junsten@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Familjecentralen Pärlan

070-227 63 10
familjecentralen.parlan@finspang.se

Nyhemsvägen 4, 612 32 Finspång