Finspångs kommun

Språk/Language

Förvara brandfarliga varor på ett säkert sätt i hemmet

För att du ska kunna hantera brandfarliga varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Om du hanterar större mängder så måste du ha tillstånd från räddningstjänsten.

Flaskor med färgat innehåll.

För att få tillstånd så måste du visa att du kan hantera de brandfarliga varorna på ett säkert sätt. Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av ämne det handlar om samt om ämnet ska hanteras yrkesmässigt eller privat. Det är räddningstjänsten i kommunen som beviljar tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillstånd för att hantera explosiva varor beviljas av polisen.

Brännbart material i gemensamhetsgarage

I ett gemensamhetsgarage, så som ett flerbilsgarage eller ett radgarage, är det många som nyttjar en gemensam yta. Det är svårare att veta vilken mängd brandfarliga varor som förvaras i ett gemensamt garage och en eventuell brand drabbar alla som har en plats i garaget.

Finspångs räddningstjänst har tagit fram en riktlinje för vad som anses får finnas i ett gemensamhets garage.

Finspångs räddningstjänst anser att det på en uppställningsplats i radgarage får finnas:

  • Ett motordrivet fordon
  • 4 stycken däck
  • Produkter för underhåll av fordonet
  • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp)

Finspångs räddningstjänst anser att det på en uppställningsplats i flerbilsgarage får finnas:

  • Ett fordon
  • 4 stycken däck

Extra bensin bör endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandvarliga gaser såsom gasol och acetylen bör inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång