Språk/Language

Läxhjälp

Hjälp med läxläsning kan du som elev få efter skoldagen. Läxhjälpen ges på onsdagar mellan 15:00-16:00.