Språk/Language

Föreningsliv och bidrag

Finspång har ett rikt föreningsliv med många föreningar och därigenom ett brett utbud av aktiviteter. I Finspångs kommun kan föreningar söka bidrag och registrera sig i ett föreningsregister. Som ungdom kan du söka ungdomschecken.

Föreningar är viktiga då de hjälper oss människor att skapa en fastare gemenskap kring våra intressen. I Finspång finns ett rikt föreningsliv med många olika föreningar inom idrott och kultur.

Föreningsregister

I Finspångs kommuns föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller på föreningskategori. Registret baseras på de uppgifter som föreningarna lämnar till Finspångs kommun. Din förening kan själv ändra föreningens uppgifter i registret och på så sätt se till att de är aktuella för intresserade som vill veta mer om er verksamhet eller komma i kontakt med er.

Att bilda förening

I Sverige behöver inte föreningar registrera sig , men vissa allmänna regler gäller som du kan läsa mer om i handboken Hur man bildar en förening. I den får du tips och vägledning.

Föreningshjälp

Finspångs kommun hjälper till med lokaler och anläggningar av olika slag för föreningar, organisationer och enskilda kommuninnevånare. Kommunens bidrag och taxor ska stimulera till att ge en bred och varierande verksamhet för alla oavsett kön, ålder och intresse inom föreningslivet.

Bidrag

Som förening kan du söka bidrag av kommunen. Läs mer om vilka olika typer av bidrag det finns att få.

Ungdomscheck

Du som är 13 - 22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspågs kommun. Bidraget heter Ungdomscheck som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang för personer mellan 13 - 22 år. Bidraget kan sökas när som helst under året. Ansökan ska göras i god tid innan genomförandet.

Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan söka tillstånd hos Finspångs kommun. Föreningen måste vara allmännyttig. Det vanligaste tillståndet är registrering för lotteri. Registreringen gäller i tre år. Ansökan skickas till fritidschefen.

Dessa handlingar ska följa med en ansökan:

  • Underskriven blankett för ansökan.
  • Utdrag från protokoll som visar att föreningen beslutat söka tillstånd samt namn på vald föreståndare för lotteriet.
  • Föreståndare är den som ansvarar för lotteriet.
  • Utdrag från protokoll som visar att styrelsen är vald under året.
  • Senaste verksamhetsberättelse.
  • Stadgar för föreningen.

Tillståndet och registreringen kostar 300 kronor. Dessa dokument skickas till föreningen med påföljande fakturering. Kommunen utser i samband med beslutet en kontrollant. Denna person ska föreningen ta kontakt med innan något lotteri startas. Kommunen tar ut en avgift av föreningen till kontrollantens arvode. Denna avgift är tre procent av de planerade intäkterna från lotteriet.

Boka gymnastiksal och idrottsanläggning

Vänd dig till Medley AB för att hyra någon av arenorna och lokalerna på Aluceum och Grosvads idrottsplats. Via dem hyr du även kommunens gymnastiksalar. Du finner villkor och avgifter för hyra av lokal på vår sida om Arena Grosvad.

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

072-519 27 56
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång