Finspångs kommun

Språk/Language

Jourhem

Ett jourhem tar med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när vi behöver utreda barnets situation. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för barnet hos jour­hemmet.

Vill du bli jourhem?

Det finns många barn som behöver trygghet, kärlek och omsorg. Vi söker därför dig och din familj som kan tänka er att vara jourfamilj.

Tidigare uppdrag som familjehem eller ha arbetat med barn eller ungdomar på annat sätt kan vara en fördel. Du tar emot olika barn i ditt eget hem och uppdraget förutsätter att en vuxen i familjen är hemma på heltid.

Du får ersättning för ditt uppdrag samt ersättning för omkostnader som rör barnet. Ersättningen följer organisationen Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Testa om du är en jourhemsförälder

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn? På organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Familjehem Sverige finns ett självtest på femton frågor som ger dig en inblick i vad som förväntas av dig som jourhemsförälder.

Det tar bara några minuter och det är bara du som ser resultatet. När testet är klart kan du bedöma om dina poäng motsvarar det engagemang som krävs för att vara jourhem.

Ett delat ansvar

Vi vet att det kan innebära mycket jobb med att vara jourhem, så vi finns här för dig. Vi ger dig stöd och handledning och vi samarbetar med alla runt barnet - dess föräldrar, socialsekreterare och andra som kanske finns i barnets närhet. Allt för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt.

Din hjälp och ditt hjärta behövs. Kontakta en familjehems­sekreterare som kan ge dig mer information om uppdraget, kontaktuppgifter finns här på sidan.

Kontakt

Ulrika Kåkneryd
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 07
ulrika.kakneryd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Madelene Jansson
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-859 67
madelene.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång