Språk/Language

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden tar beslut om ansökningar och anmälningar med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Sociala myndighetsnämnden beslutar om:

  • ekonomiskt bistånd
  • skydd och stöd till barn och ungdomar
  • stöd och behandling till alkohol- och drogmissbrukare
  • stöd och omvårdnad till äldre
  • stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

  • socialtjänstlagen (SoL)
  • lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • föräldrabalken (FB)

Ledamöter

Sociala myndighetsnämnden har fem ordinarie ledamöter och två ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Marie Johansson (KD), ordförande
Riitta Leiviskä-Widlund (S), vice ordförande
Carola Persson (S)
Christina Dahl (M)
Dan Hallgren (SD)

Ersättare

Karin Sjöholm Svensson (C)
Britt-Mari Hamnevik Söderberg (L)

Nämndens protokoll publiceras inte av hänsyn till sekretess.

Kontakt

Marie Johansson (KD)
Ordförande
Sociala myndighetsnämnden

072-085 63 62
marie.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Katrin Bergling
Nämndsekreterare
Sociala myndighetsnämnden

0122-854 32
socialtjanst@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång