Finspångs kommun

Språk/Language

Mål- och styrdokument

Här hittar du olika styrande dokument för kommunen som planer, policies, program, regler och riktlinjer. Det är bland annat dessa dokument som visar vad olika verksamheter inom kommunen ska göra och hur de ska göra det.

Avgifter och taxor

Några av kommunens verksamheter finansieras delvis med taxor och avgifter som betalas av den som använder en tjänst.

Relaterad information

Dokumenten är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster. För att öppna ett dokument i pdf-format behöver du programmet Adobe Reader som är ett gratisprogram. Programmet finns att ladda ner från Adobes webbplats.