Finspångs kommun

Språk/Language

Anhörigstöd omsorg

Anhöriga står för en stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Vilket stöd som passar dig som anhörig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Finspångs kommun erbjuder stöd till dig som vårdar och tar hand om en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp att klara vardagen. Anhörigstödet ska underlätta din vardag, fysiskt, psykiskt och socialt. Stödet ska också bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för dig och den du vårdar.

Finspångs kommun erbjuder olika former av anhörigstöd varav vissa insatser är biståndsbedömda.

Vägledande samtal och enskilda stödsamtal

I ett vägledande samtal lyssnas ditt stödbehov in och ett individuellt anpassat anhörigstöd planeras. Det enskilda stödet är en begränsad serie stödjande samtal hos anhörigsamordnaren. Samtalets fokus är situationen som anhörig och hur du kan finna lösningar och möjligheter i din situation.

Anhöriggrupper

Gruppen sätts ihop med anhöriga som har gemensamma nämnare. Syftet med anhöriggruppen är att du ska få möjlighet att träffa och samtala med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation och finna stöd i varandra. Grupperna har ett i förväg planerat upplägg som anpassas efter gruppens behov och önskemål.

Tematräffar och föreläsningar

Tematräffar för anhöriga har ett tema som planeras av anhörigsamordnare. Tema anpassas efter de olika målgruppernas önskemål och behov.

Anhörigcenter

Anhörigcenter finns mitt i centrum på Vallonvägen 15. Där kan du träffa anhörigsamordnaren för samtal, råd och stöd. Du kan också träffa andra i en liknande situation genom att delta i anhöriggrupper och tematräffar och föreläsningar eller andra aktiviteter. Anhörigcenter är en resurs för dig som är anhörig. Vår ambition är att ge råd och stöd till dig som tar hand om en närstående, att du ska må bra och kunna leva ett hälsosamt liv.

Andra former av stöd som är bistånds­bedömda

Insatser som riktar sig till din närstående kan också fungera som ett stöd och avlastning. Det kan vara kostnadsfri avlösning, hemtjänst, dagverksamhet eller korttidsboende och växelvård. Oftast innebär stödet en kostnad.

Kostnadsfri avlösning

Den kostnadsfria avlösningen i hemmet är en del av anhörigstödet som är biståndsbedömt. Kostnadsfri avlösning i hemmet kan erbjudas maximalt tio timmar per månad i tätort och femton timmar för boende på landsbygden. Du ska på ett enkelt, tryggt och individanpassat sätt kunna få avlösning i hemmet. Avlösningen syftar till att ge dig möjlighet till aktivitet i eller utanför hemmet med vetskap om att någon finns hos den som behöver sällskap och stöd. Avlösningen utförs av vård- och omsorgspersonal.

Hemtjänst

Hemtjänstinsatser kan ges för att underlätta omvårdnadsarbetet för dig som anhörig. Det kan till exempel vara hjälp med personlig hygien.

Dagverksamhet

Dagverksamhet riktar sig till din närstående och erbjuder social samvaro och aktiviteter av olika slag för träning och stimulans.

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende kan beviljas som avlastning för dig som anhörig och som miljöombyte för din närstående. Korttidsboende kan ske vid enstaka tillfällen eller med regelbundenhet.

Vad tycker du?

Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd och stöd kontakta anhörigsamordnaren. Vill du ansöka om biståndsbedömda insatser kontakta biståndshandläggare.

Kontakt

Sandra Boholm
Samordnare
Anhörigcenter

0122-852 89
anhorigstod@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång