Finspångs kommun

Språk/Language

Familjerätt

Finspångs kommun arbetar med familjerättsliga frågor som rör barn. Här får du information och svar kring frågor familjerätten ofta möter i sitt arbete.

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det innebär att barnet har rätt att veta sitt ursprung, få ekonomiskt stöd, ärva och bära den andra förälderns efternamn. Detta är viktigt för barnets identitet, trygghet och känsla av tillhörighet. Att veta vem som är ens biologiska pappa kan också vara viktigt för medicinska skäl, som vid behov organdonation eller behandling av ärftliga sjukdomar.

Om ni är ogifta måste faderskapet bekräftas. Det kan ni enkelt göra via länken nedan, där ni också kan anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Det kan finnas flera anledningar till att föräldraskapsbekräftelsen inte görs digitalt. Till exempel kan en förälder sakna e-legitimation, vara under 18 år, det kan finnas tveksamheter om vem som är förälder, eller barnet kan ha flyttat till Sverige utan dokument som visar vem pappan är.

Om föräldraskapet inte bekräftas via Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar efter barnets födsel, får familjerätten information från Skatteverket och måste då göra en utredning om faderskap eller föräldraskap.

Rådgivnings- och samarbetssamtal

Det kan vara svårt att tänka på barnets bästa när man går igenom en separation. Föräldrar som separerar kan kontakta familje­rätten för rådgivning eller samarbetssamtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 måste en förälder ha deltagit i ett informationssamtal innan det går att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört och boka ett informationssamtal.

Vårdnad, boende och umgänge (VBU)

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende eller umgänge kan de stämma den andra föräldern i tingsrätten. För att göra detta måste de ha deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Läs mer under fliken Informationssamtal. Ofta begär tingsrätten en utredning från familjerätten för att kunna fatta beslut i tvisten.

Om det är brådskande att tingsrätten avgör frågan om vårdnad, boende eller umgänge kan de be familjerätten om ett snabbyttrande. Ett snabbyttrande innebär att familjerätten pratar enskilt med föräldrarna och ibland med barnet. De tar även in uppgifter från socialregistret och ibland från polisens belastnings- och misstankeregister. Yttrandet hjälper tingsrätten att ta ett tillfälligt beslut om vårdnad, boende eller umgänge tills föräldrarna är överens eller tingsrätten bestämmer

Avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnad, boende och umgänge för barnet kan ni skriva ett juridiskt bindande avtal hos familjerätten.

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera

Kontakt

Familjerättsgruppen

0122-850 00 (växeln)
familjeratt@finspang.se

Mejla din fråga till familjerätten. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar.

Vid samtal, be att få bli kopplad till familjerätten