Språk/Language

Familjerätt

Finspångs kommun arbetar med en rad familjerättsliga frågor som rör barn. Här kan du få mer information och svar kring frågor familjerätten ofta möter i sitt arbete.

Faderskap och föräldraskap

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn.
Vi utreder och fastställer fader- och föräldraskapet för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Samarbetssamtal

Ibland har föräldrar som separerar svårt att komma överens om vad som är barnets bästa beträffande vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna får då komma till oss för rådgivande samtal eller genom frivilliga så kallade samarbetssamtal mellan partenerna. Dessa är kostnadsfria.

Vårdnad, boende och umgängesutredning

I bland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnets behov bäst kan tillgodoses.

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera

Kontakt

Familjerättsgruppen

0122-850 00
familjeratt@finspang.se

Mejla din fråga till familjerätten. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar.

Vid samtal, be att få bli kopplad till familjerätten