Finspångs kommun

Språk/Language

Rejmyre förskola

Rejmyre förskola ligger i Rejmyre och är belägen i två hus med gångavstånd i mellan. Förskolan består av tre avdelningar. Humlan och Nyckelpigan, för de yngre barnen, är belägna på Degelvägen 14 och Guldbaggen, för de äldsta barnen, är belägen på Mästarevägen 31.

Gullvivans förskola

Rejmyres förskola har nära till natur, skog och vatten vilket ger förskolan goda möjligheter att erbjuda barnen varierade miljöer.

På Rejmyres förskola vill vi erbjuda varje barn en trygg, välkomnande och stimulerande miljö där barnens behov och intressen sätts i centrum. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångs­punkten i vår utbildning.

Vi arbetar i små grupper under delar av dagen, i syftet att barnen ska befinna sig i ett mindre sammanhang och i större utsträckning möta undervisning, aktiviteter och material utifrån sina behov och förutsättningar.

På Rejmyres förskola arbetar vi med ett gemensamt projekt, hållbar framtid. Med ett gemensamt projekt vill vi främja vi-känslan i huset samt delge varandra olika sätt att ta sig an just hållbar framtid. I projektet får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med olika verktyg och material till exempel i rörelse, dans, musik, digitalt och skapande. I projektarbetet integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, naturvetenskap, sociala och demokratiska processer.

För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker och vad de är intresserade av. Vi undersöker vilka frågor de har och vill därigenom utmana deras lärande vidare genom nya utmaningar.

Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska genomsyra hela vår utbildning. Vi ser våra olikheter som styrkor och tillgångar. Vi ser varje individ som unik och värnar om allas rätt att få vara den man är. För att arbeta med och utveckla vårt värdegrundsarbete använder vi oss av vår likabehandlingsplan och förskolans värdeord som ska genomsyra vårt projekt, våra miljöer, dagliga situationer samt vårt förhållningssätt.

På Rejmyres förskola arbetar vi efter tre värdeord: Gemenskap, Trygghet och Nyfikenhet.

Kontakt

Rejmyre förskola
Förskolan består av avdelningarna Guldbaggen, Humlan och Nyckelpigan

rejmyre.forskola@finspang.se

Degelvägen 14, 612 71 Rejmyre

Madeleine Lilja
Rektor
Ekesjö, Rejmyre och Lotorps förskola

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång