Finspångs kommun

Språk/Language

Läs mer om plan- och bygglagen

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Persson
Kommundirektör

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång