Språk/Language

Trafik och infrastruktur

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Vi strävar efter att ha en bra gatubelysning, att snöröjning och sandupptagning fungerar och att skador och hål i vägbeläggningen åtgärdas fortlöpande. Finspång är en stor pendlingskommun och kollektivtrafik är en annan viktig fråga som du kan läsa om på de här sidorna.


Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång