Finspångs kommun

Språk/Language

Vård­centrum Finspång vinner vård­byggnads­priset

Vårdcentrum Finspång har utsetts till årets vårdbyggnad i kategorin Rum för vård. Priset delades ut till Region Östergötland vid Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 16 november.

Del av fasaden på Vårdcentrum Finspång längs Bergslagsvägen.

Vårdcentrums fasad utefter Bergslagsvägen. Foto: Sofia Hellstedt

Pris som uppmärksammar goda exempel

Det är Forum Vårdbyggnad som utser vårdbyggnads­priset. Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel inom arkitektur, att premiera innovativ vårdmiljö och framhålla goda processer.

I år vann Vårdcentrum Finspång priset i kategorin Rum för vård, i konkurrens med fyra andra nominerade vårdbyggnader i Sverige. Juryns motivering är:

Synergierna är uppenbara. Det är innovation och samverkan där vården är nära och inkluderande. På platsen ett storslaget nedslag. Sobert och robust i sin enkelhet med en generell struktur som möjliggör flexibel användning av lokalerna nu och över tid. Det här gestaltade konceptet för vårdens omställning kan inspirera och tjäna som förebild för liknande centrum i andra delar av landet. Finspångs Vårdcentrum är ett utmärkt exempel för framtida vård där såväl patienter som personal är i centrum!

Vård under samma tak

I vårdcentrum ligger Region Östergötlands verksamheter och kommunens korttids­­avdelning för åter­hämtning och rehabilitering under samma tak. Det ger förutsättningar för en god och effektiv vård.

- Vi är mycket glada över att Vårdcentrum Finspång vunnit priset. Att regionen satsat på att bygga vårdcentrum i Finspång är i sig en vinst för medborgarna. Byggnaden innebär att vi kan jobba med nära vård där patienterna inte ska påverkas så mycket av om det är regionen eller vi i kommunen som har ansvaret. Huset underlättar också samverkan mellan olika personalgrupper. Jag håller med juryn om att både patienter och personal står i centrum här, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef i Finspångs kommun.

Fakta om Vårdcentrum Finspång

Byggnaden som ligger längs Bergslagsvägen i centrala Finspång är ritad av Arkitema Architects och stod klar hösten 2020. Den totala ytan på 17 000 kvadrat­meter fördelas på fem vånings­plan. Här finns all vård under ett och samma tak. Målet är att det ska vara tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och ge en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal.

I Vårdcentrum Finspång finns bland annat:

  • vårdcentral med laboratorium.
  • barn- och ungdomsmottagning.
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral.
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds­rehab.
  • Finspångs kommuns korttids­avdelning.
  • närvårdsklinik med närvårds­avdelning och LAH-verksamhet.
  • apotek.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG