Finspångs kommun

Språk/Language

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp vid samlevnads­problem med fokus på par och individers nära relationer och livssituation.

Familjerådgivningen, belägen i Norrköping, är en lagstadgad verksamhet och riktar sig till personer som bor i Norrköping, Finspång och Söderköping.

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst i parrelationer. Till familjerådgivningen kommer både svenska och utlandsfödda par som är sambo, gifta, särbo eller separerade och vi träffar både hetero- och homosexuella par.

I fokus är par och individers nära relationer och livssituation. Det kan vara par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet.

Förutom par tar familjerådgivningen emot individer som för egen del behöver bearbeta relations­problem efter en separation. De kan också erbjuda stöd avseende relationen mellan vuxna barn och föräldrar eller i relationen till andra närstående.

Familjerådgivningen har i sitt arbete absolut sekretess både i förhållande till enskilda som till myndigheter. Vi för varken journaler eller register och den som vill kan vara anonym.

Familjerådgivningen erbjuder

  • krisbearbetning och behandling genom professionella samtal.
  • information om samlevnadsfrågor.
  • konsultation inom ramen för det utåtriktade arbetet.
  • personal med hög kompetens och lång erfarenhet.
  • subventionerad avgift.

Familjerådgivarens arbete är inriktat mot

  • att hjälpa var och en i parrelationen att tydligare se och förstå sig själv, sin partner och gemensamma problem.
  • att bearbeta låsningar och beteendemönster som är hindrande i relationen.
  • att medverka till en ökad insikt om egna val och förutsättningar för att skapa bättre handlingsmönster framöver.

Familjerådgivarna är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi och har många års erfarenhet av relationsproblematik och parsamtal. Flertalet är auktoriserade familjerådgivare.

Kontakt

Familjerådgivningen

011-10 87 60

Ring för tidsbokning. Telefontid är vardagar kl. 11–12. Vi har av sekretesskäl valt att avstå från kontakt via e-post.

Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping