Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba inom kultur och fritid

Inom vår verksamhet kan du till exempel arbeta som bibliotekarie, kultursamordnare, musiklärare, fritidsledare, kulturassistent eller fritidsutvecklare. Vad passar dig?

Personal biblioteket vid kunddisk

Finspångs kommun har ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter, kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Utbudet ger dig möjligheter till omväxlande upplevelser året om.

I Finspång finns ett huvudbibliotek och två filialer. Vi har även ett uppskattat kulturhus med kulturskola och biograf, och i anslutning finns även en välbesökt fritidsgård.

Läs mer om några av våra medarbetare

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång