Finspångs kommun

Språk/Language

Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att du ska ha möjlighet att komma ut i samhället, att skapa och bibehålla kontakter med andra samt kunna delta i vardagsnära aktiviteter.

Med stöd av ledsagaren ska du få möjlighet att ta del av olika fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål. Insatsen planeras i samråd med dig och ledsagaren och utförs utanför hemmet.

Ledsagaren som följer med på aktiviteter är inte skyldig att tillhandahålla egen bil för transport. Vi rekommenderar färdtjänst eller kollektiva färdemedel.

Kontakt

Caroline Lassander
Enhetschef Bävervägen 13B gruppbostad, Boendestöd + ledsagarservice, Verksamhetspedagoger
Sektor social omsorg

0122-852 77
caroline.lassander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång