Språk/Language

För dig som förtroendevald

Information till dig som är förtroendevald om sådant som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.

E-post och intranät

Samtliga förtroendevalda tilldelas en kommunal e-postadress och får åtkomst till Finspångs kommuns intranät.

Du har samma användarnamn och lösenord till både e-post och intranät.

Som förtroendevald ansvarar du för att regelbundet öppna din e-postinkorg och vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till registrator för registrering.

IT-stöd och intranät

Som förtroendevald i Finspångs kommun har du rätt att låna en dator för att kunna läsa och hantera dina handlingar. Här hittar du en instruktionsfilm och en lathund hur du kommer åt handlingarna via grupper på intranätet.

Hjälp med din läsplatta och inloggningsuppgifter

Roberth Dahl
Enhetschef
IT-avdelningen

0122-855 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hjälp med hur du läser och redigerar handlingar

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robin Levander
Utvecklingsstrateg
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Generella frågor om intranätet

Robert Davidsson
Kommunikatör, presskontakt
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Visselblåsning

På länken nedan hittar du information om visselblåsarfunktionen som anställda och förtroendevalda i Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk kan använda för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten.

Kontakt

Robin Levander
Utvecklingsstrateg
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång