Finspångs kommun

Språk/Language

Utbildning Heta arbeten

För att få utföra arbeten med verktyg som skapar gnistor eller värme krävs utbildningen Heta Arbeten enligt försäkringsregler. Hos Finspångs räddningstjänst kan du gå kursen som leds av verksamma brandmän.

handbrandsläckare utbildning

Alla arbeten som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas ”Heta arbeten”. För att genomföra arbeten i brandfarlig miljö ska det alltid finnas minst två personer i teamet; den tillstånds­ansvariga (beställaren) och den som ska utföra arbetet. Alla inblandade ska enligt försäkrings­reglerna angående ”Heta arbeten” ha genomgått utbildning och ha ett särskilt certifikat. Efter genomförd och godkänd utbildning så är certifikatet giltigt i fem år.

Utbildningen genomförs på Finspångs räddningstjänst övningsfält (flampunkten).

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och anmälan är öppen för både stora och små företag.

Kursen behandlar:

  • Definition - Heta arbeten.
  • Organisation.
  • Genomförande och tillstånd.

Pris: 3 700 kr/deltagare.

Längd: En dag (kl. 8.00-ca 16.00).

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll eller för att anmäla dig till kursen kontakta:

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång

Vid ombokning, avbokning eller andra praktiska frågor kopplat till ett utbildningstillfälle kontakta:

Torbjörn Boström
Administratör
Räddningstjänsten

0122-850 80
torbjorn.bostrom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång