Språk/Language

Händelsecenter

Vi vänder oss till dig som är beviljad daglig verksamhet enligt lagen om stöd för vissa funktionshindrade (LSS) och har en gravfunktionsnedsättning med låg kommunikativ förmåga.

Under dagen på Händelsecenter erbjuder vi dig upplevelser och stimulans genom exempelvis, vita rummet, musikbädd, aktivitetsrum och bollhav. Vi erbjuder god struktur med tydliggörande kommunikation. Verksamhet finns i centrala Finspång.

Vi utför olika aktiviteter som exempelvis:

  • Skapande
  • Musik

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
De Beschväg 8
612 30 Finspång

Telefon:

070-336 58 47

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång