Finspångs kommun

Språk/Language

Värdegrund för Nyhemsskolan åk 7-9

Verksamheten inom Nyhemsskolan 7-9 ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum.

Det är viktigt att alla förstår vad denna idé innebär och att vi alla drar åt samma håll.

Vi arbetar förebyggande och aktivt för att eleven ska känna sig trygga i skolan
Vi vill att eleven ska fokusera på sin egen kunskapsutveckling, dvs hur väl eleven utvecklat de förmågor som beskrivs i varje ämne
Vi arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö genom att satsa på den fysiska miljön och att fokusera på det positiva hos varandra
Vi fokuserar på individens utveckling för att eleven ska känna tilltro till sig själv och sin framtid

Vi måste arbeta målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal och skapa förutsättningar för att eleven ska kunna känna trygghet, ha framtidstro och utveckla sina kunskaper. Alla medarbetare prioriterar därför att skapa goda relationer med våra elever.

Nyhemsskolans verksamhetsplan Pdf, 1011 kB.

Nyhemsskolans kvalitetsrapport Pdf, 1009.2 kB.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång