Finspångs kommun

Språk/Language

Dödsbo­anmälan och ekonomiskt stöd vid begravning

När en person avlidit ska en bouppteckning upprättas enligt svensk lag.
När tillgångarna efter den avlidne inte täcker begravningskostnaderna eller/samt andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en döds­bo­anmälan ersätta en bouppteckning.

Dödsboanmälan kan inte upprättas om:

 • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
 • Någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning.
 • Det finns tillgångar kvar i dödsboet efter att begravningskostnaden är betald och som överstiger en beräknad bouppteckningskostnad.
 • Bostad och bohag inte längre existerar.
 • Det krävs en omfattande utredning till exempel vid svåra värderingsfrågor.

Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan det vara skäl för att i stället upprätta en bouppteckning.

Viktigt att tänka på

 • Den avlidnes tillgångar (pengar) får inte användas efter dödsdagen.
 • Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och ska alltid betalas först.
 • Inga räkningar i den avlidnes namn får betalas. Begär uppskov, informera fodringsägare om aktuell situation och stoppa aktuella autogiron.
 • Säg upp hyresavtal, el, telefon och tidning.
 • Bohaget får inte tömmas, undantag kyl och frys, blommor och sopor.
 • Anmäl eftersändning till person som ska förvalta dödsboet.
 • Även inkomster efter dödsdagen till exempel lön, pension, försäkringar, skatteåterbäring, ska anges och styrkas och kommer att räknas som en tillgång i dödsboet.
 • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.
 • Halvt prisbasbelopp till begravningskostnaden.
 • Om fullmakt finns, upphör den att gälla vid dödsfallet.
 • Uppdrag som god man upphör att gälla på dödsdagen

Så här går ansökan till

Ansökningsblankett finns även i kommunhusets reception, Bergslagsvägen 13-15 i Finspång, eller kontakta kommunens dödsbohandläggare.

För att kunna göra en dödsboanmälan, måste en tjänsteman från kommunen göra ett hembesök. Inga förändringar får göras i bostaden förrän detta är gjort (gäller inte om den avlidne har bott på ett äldreboende eller liknande).

Med ansökan ska följande handlingar vara med:

 • Dödsfallsintyg, som du beställer från Skatteverket.
 • Kopia av senaste självdeklarationen. Den kan du beställa från Skatteverket.
 • Kapital- och räntebesked från alla aktuella banker.
 • Äger den avlidne en bostadsrätt ska en mäklarvärdering vara utförd. En muntlig värdering är ofta kostnadsfri.
 • Offert på faktura eller begravningskostnad inklusive gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Uppgifter om befintliga skulder på dödsdagen.
 • När dödsboanmälan är gjord - meddela fordringsägarna genom att skicka en kopia av dödboanmälan.

Information om försörjningsstöd till begravningskostnader

Om dödsboet saknar medel att täcka begravningskostnaderna, finns möjlighet att ansöka om försörjningsstöd som möjliggör en enkel men värdig begravning. Ta kontakt med Försörjningsstödsenheten innan begravningen beställs, för att få upplysning om vilka regler som gäller.

Ansökan ska tillsammans med dödsboanmälan och bouppteckning skickas till Finspångs kommun, försörjningsstöd- och arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Marianne Gewerths
Administratör/dödsbohandläggare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-85173
marianne.gewerths@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Berg
Budget- och skuldrådgivare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-858 89
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång   Telefontid budgetrådgivning: Torsdagar kl. 8-10