Språk/Language

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn i åldern ett till fem år kan få plats i förskola eller i pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Finspångs kommun erbjuder verksamhet med ett brett utbud.

Förskolorna bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. Pedagogisk omsorg bedrivs enbart av en fristående huvudman. Förskolorna har öppet helgfria vardagar kl. 6-18.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. På sidan nedan hittar du mer information om pedagogisk omsorg och var det erbjuds.

Familjecentralen Pärlan

I augusti 2022 kommer en familjecentral med öppen förskola att starta i Finspång. Vi välkomnar alla familjer med barn i åldern 0 - 6 år.

Alla förskolor

Karta: här finns förskolorna

Studiedagar i förskolan

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång