Språk/Language

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn i åldern ett till fem år kan få plats i förskola eller i pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Finspångs kommun erbjuder verksamhet med ett brett utbud.

Förskolorna bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman.

Förskolorna har öppet vardagar kl. 6-18.

Våra förskolor

Karta över förskolor

Planeringsdagar förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.
Förskolan har en stängningsdag kvar på läsåret 2019/2020:

  • 15 juni

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2020/2021:

  • 17 augusti
  • 1 oktober
  • 7 januari
  • 17 maj


Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

+46 73 020 12 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång