Språk/Language

Storängsskolan

Storängsskolan är en mångkulturell skola i Finspång. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass upp till årskurs fem.

Barn visar sina likadana armband

Verksamhet

Alla som arbetar på Storängsskolan har ett grundläggande pedagogiskt uppdrag, oavsett om man arbetar som lärare, på fritids, eller har ett annat uppdrag. Allt vi gör syftar till att utveckla elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor och det innebär att vi och alla andra som arbetar på skolan arbetar med att:

  • försöka fånga varje tillfälle att utveckla elevernas förmågor
  • alltid uppmärksamma och direkt åtgärda kränkningar för att skapa trygghet
  • alltid agera goda förebilder för eleverna i alla situationer

Förskoleklass

Storängsskolan har drygt 70 elever fördelade på tre klasser.

Fritidshem

På Storängsskolan finns det fyra avdelningar för fritidshem:

  • Österport
  • Norrgavel
  • Sydvästen
  • Solsidan
Våra öppettider

Avdelning

Tider

Österport

6.00-18.00

Norrgavel

6.00-17.00

Sydvästen

6.00-17.00

Solsidan

13.30-17.00


Frukost serveras klockan 7.30 och mellanmål från klockan 14 i skolans matsal.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll samt Mål och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Planer och policy

Alla elever på Storängsskolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

På Storängsskolan ska ingen mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Om något av ovanstående ändå sker, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. All personal har ansvar för elevernas trivsel, och att kränkande behandling inte förekommer. Ytterst är det rektor som har ansvaret för detta arbete.

Här presenteras också skolan verksamhetsplan för läsåret 2020-2021.

Kontakt

Storängsskolan
Expedition

0122-856 00, 0122-853 02, 0122-856 11
storangsskolan@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång

Johanna Regnell
Rektor
Storängsskolan

0122-857 89
johanna.regnell@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång