Språk/Language

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till rekreation och miljöombyte för dig som har en funktionsnedsättning. Den ska också ge möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Du kan vara på korttidsvistelse under veckans alla dagar.

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger eller kolonivistelse.

Kontakt

Martin Salberg
Enhetschef servicebostäder/gruppbostäder
Sektor social omsorg

0122-854 82
martin.salberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång