Finspångs kommun

Språk/Language

Grundläggande säkerhets- och konsekvensutbildning

Som en del i kommunens mål att förebygga anlagda bränder på skolor, besöker räddningstjänsten elever i årskurs 7 för att ge en grundutbildning inom säkerhet och konsekvenser.

70 procent av alla anlagda bränder i Sverige utförs av ungdomar. Detta innebär stora kostnader för samhället.

Som en del i kommunens mål att genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda bränder på skolor och öka medborgarnas kunskap om hur man kan förhindra bränder, trafikolyckor, vandalism och nyrekrytering till kriminalitet så ges en grundutbildning i säkerhet och konsekvenser kring ungdomarnas eget beteende och handlande.

Målet med utbildningen är:

  • Att lära eleverna om konsekvenserna av anlagda bränder.
  • Eleverna ska få en tydligare bild om vad straffet kan bli efter att man anlagt en brand.
  • Att eleverna ska få kännedom om bakgrunden till att man anlägger bränder.
  • Att i förlängningen minska antalet anlagda bränder.

Utbildningen riktar sig till elever i årskurs 7, och utförs på skolan under 3-4 timmar.

Utbildningsmaterialet heter Upp i rök och är framtaget av Brandskyddsföreningen i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

tändsticka

Kontakt

Mattias Ström
Insatsledare, Brandingenjör
Räddningstjänsten

0122-852 17
mattias.strom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång