Finspångs kommun

Språk/Language

Begravning

Alla har rätt till en gravplats, gravsättning, kremering, samt lokal för begravningsceremonin, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det har du rätt till genom begravningsavgiften som du betalar.

Men du som har gått ur Svenska kyrkan har inte rätt till en kyrklig begravningsceremoni. Då får du anlita någon annan som begravningsförrättare. Om du vill kan till exempel en anhörig förrätta begravningen.

Ett annat alternativ är borgerliga begravningsförrättare som du kommer i kontakt med genom begravningsbyråerna.

Borgerliga begravningsförrättare i Finspångs kommun är

  • Berit Martinsson
  • Dan Hallgren
  • Ingrid Westlund
  • Nathalie Pettersson

Inga religiösa inslag i en borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Sektorn social omsorg handlägger sådana ärenden.

Begravningsombud

Sedan stat och kyrka skiljts åt har Länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

För uppgift om vem som är ombud kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen Östergötland.