Finspångs kommun

Språk/Language

Familjehem

Ett familjehem tar emot ett barn eller ungdom och ansvarar för barnets eller ungdomens dagliga vård. Som familjehem är du extraförälder till någon annans barn.

Barn som behöver komma till ett familjehem är olika. Gemensamt för dem är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och det hem de behöver. Hur länge barnet bor i ett familjehem kan variera, från några månader till år eller under en hel uppväxt.

Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Eftersom ett barn som bor i familjehem nästan alltid ska ha kontakt med sina föräldrar och sin släkt är samarbetet med dem en viktig del i uppdraget.

Vad krävs för att bli familjehem?

Det är vad du gör, inte vem du är som har betydelse. Det viktiga är att du och din familj har engagemang, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Det behövs många olika familjer men med det gemensamt att ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Ni har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.

Det är viktigt att förstå att hela familjen berörs av att ni blir familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem.

Testa om du är en familjehemsförälder

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn? På organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Familjehem Sverige finns ett självtest på femton frågor som ger dig en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder.

Det tar bara några minuter och det är bara du som ser resultatet. När testet är klart kan du bedöma om dina poäng motsvarar det engagemang som krävs för att vara familjehem.

Hur går det till att bli familjehem?

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt genomför intervjuer med er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra familjehem för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er.

Finspångs kommun erbjuder dig som vill bli familjehem

  • utbildning för familjehem.
  • fortbildning.
  • kontinuerligt stöd och handledning under hela tiden som barnet är hos er.
  • att delta på temakvällar.

Ersättning

Att vara familjehem är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättningen som familjehem får varierar beroende på uppdraget. Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritids­aktiviteter. Ni får även ett arvode som ni får skatta för. Om någon av familjehems­föräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning.

Finspångs kommun följer organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem.

Vid intresse eller ytterligare funderingar

Att bli familjehem är något som de flesta tänkt länge på och som det finns många funderingar kring. Du är välkommen att kontakta oss för att få mera information och för att ställa frågor så att du kan ta ställning till om ni är intresserade av ett uppdrag som familjehem.

Kontakt

Ulrika Kåkneryd
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 07
ulrika.kakneryd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Madelene Jansson
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-859 67
madelene.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jennifer Moore
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-856 81
jennifer.moore@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång