Finspångs kommun

Språk/Language

Sammanträdestider

Här finns ordinarie sammanträdestider samlade för:

  • kommunfullmäktige.
  • kommunstyrelsen.
  • bygg- och miljönämnden.
  • sociala myndighetsnämnden.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla. Du är välkommen att närvara när kommun­­fullmäktige sammanträder. Fullmäktige håller sina sammanträden i sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Ett möte per år sker vanligtvis på annan plats i kommunen. Information om den mötesplatsen presenteras i anslutning till aktuellt möte i kungörelse på kommunens webbplats och tidnings­annonser.

Extra sammanträden kan komma till under året på grund av att beslut måste tas i ett brådskande ärende. De redovisas inte i tabellerna här nedanför. Om det blir ett extra sammanträde publiceras det en kallelse. Tiden för när ett sammanträde börjar kan också ändras. Om det blir förändringar gäller den tid som anges i kallelsen till mötet.

Relaterad information