Språk/Language

Sammanträdestider

Här finns ordinarie sammanträdestider 2020 samlade för:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • bygg- och miljönämnden
  • sociala myndighetsnämnden

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla. Du är välkommen att närvara när kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktige håller sina sammanträden i sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Ett möte per år sker vanligtvis på annan plats i kommunen. Information om den mötesplatsen presenteras i anslutning till aktuellt möte i kungörelse på kommunens webbplats och tidningsannonser.

Extra sammanträden kan komma till under året på grund av att beslut måste tas i ett brådskande ärende. De redovisas inte i tabellerna här nedanför. Om det blir ett extra sammanträde publiceras det en kallelse. Tiden för när ett sammanträde börjar kan också ändras. Om det blir förändringar gäller den tid som anges i kallelsen till mötet.

Sammanträdestider 2020


Kommun-fullmäktige

Kommun-styrelse

Bygg- och miljönämnd

Social
myndig-hetsnämnd

Jan

29, kl. 16

22, kl. 13

21, kl. 8

14+28, kl. 14

Febr

26, kl. 16

12, kl. 13

-

11+25, kl. 14

Mars

25, kl. 16

4, kl. 13

3, kl. 8

10+24, kl. 14

April

15, kl. 16

1+22, kl. 13

7, kl. 8

7+21, kl. 14

Maj

13, kl. 16

19, kl. 13

5, kl. 8

5+19, kl. 14

Juni

17, kl. 16

10, kl. 13

2, kl. 8

2+16+30, kl. 14

Juli

-

-

7, kl. 8

14+28, kl. 14

Aug

-

26, kl. 13

-

11+25, kl. 14

Sept

16, kl. 16

23, kl. 13

1, kl. 8

8+22, kl. 14

Okt

21, kl. 16

7+28, kl. 13

6, kl. 8

6+20, kl. 14

Nov

18, kl. 16

25, kl. 13

3, kl. 8

3+17, kl. 14

Dec

16, kl. 16

9, kl. 13

15, kl. 8

1+15+29, kl. 14


Relaterad information