Finspångs kommun

Språk/Language

Lekplatsen i Bruksparken

I centrala Finspång ligger Bruksparken med fina gångstråk och stora grönytor. Här finns en rolig lekplats med något för de flesta och under sommarperioden en vattenlek. Hit är det lätt att ta sig via alla grusade gångvägar.

Vattenlek i lekplatsen i Bruksparken, centrala Finspång.

Lekplatsen i Bruksparken bjuder in till mycket lek med gungor, fina sandytor, lång rutschkana, balansbana och på sommaren en vattenlekanläggning med vattensprutande slussar och fantasifulla duschar.

Vattnet i anläggningen är av färskvattenkvalitet och inte klorerat. Vattenleken är igång alla dagar kl. 9-19 (aktiveras via en knapp), från början av juni till slutet av augusti.

Lekplatsen ligger mysigt mitt i parken med träd, vatten och stora grönytor i anslutning. Parkering finns på flera platser i centrum och det är lätt att ta sig till lekplatsen via de grusade gångvägarna i parken.

Detta hittar du vid lekplatsen

 • Attraktioner: Gungor, rutschkana, sandlåda, lekhus, balansbana och vattenlek (sommartid).
 • Bänkar: ja
 • Papperskorg: ja
 • Picknickbord: ja
 • Offentlig toalett: ja (cirka 150 meter bort, på Bergslagstorget)
 • Parkering: ja (i centrum på olika platser)
 • Tillgänglighet: bra
 • Grillplats: nej
 • Ålder: 2-12 år (enbart rekommendation)
 • Belysning: bra
 • Skuggning: bra
 • Bollplan: ja, grusplan utan mål