Finspångs kommun

Språk/Language

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du här råd om vart du kan vända dig för att få mer information eller för att få hjälp.

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för mer information eller för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?

På sidan Akut hjälp finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon närstående snabbt behöver hjälp.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som känner att du inte mår bra finns det olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp.