Språk/Language

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig. Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till tio olika stödinsatser. Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Du ansöker om stödet hos myndighetskontoret, se kontaktuppgifterna till höger eller genom att fylla i blanketten "Begäran om insatser enligt LSS" och sända den till kommun.