Språk/Language

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig. Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till tio olika stödinsatser. Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Du ansöker om stödet hos myndighetskontoret, se kontaktuppgifterna till höger eller genom att fylla i blanketten "Begäran om insatser enligt LSS" och sända den till kommun.

Kontakt

LSS-handläggarna
Malin Ericsson, Emilia Johansson och Sanna Stenbäck
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anita Rosenqvist
Gruppchef
LSS

0122-855 03
anita.rosgenqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Sara Andersson
Verksamhetschef
Sektor social omsorg

0122-853 69
sara.andersson3@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG