Språk/Language

Kontakt

Eva Möller
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Camilla Brandt
Handläggare
Överförmyndaren

0122-851 02
overformyndaren@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Telefon- och besökstid
Måndag-fredag kl. 10-12.
Besökstid efter överenskommelse.