Finspångs kommun

Språk/Language

Lotorps förskola

Lotorps förskola är en nybyggd förskola sedan hösten 2023 som är belägen ca 5 km utanför Finspångs centralort. År 2018 drabbades Sandens förskola i Lotorp av en brand som orsakade omfattande skador på lokalerna. Byggnaden fick rivas och verksamheten flyttades till tillfälliga lokaler inne i Finspång. Nu har förskolan återigen tagit sin plats i Lotorp.

Lotorps förskola har nära till natur, skog och vatten vilket ger förskolan goda möjligheter att erbjuda barnen varierade miljöer.

Barn ritar

På Lotorps förskola vill vi erbjuda varje barn en trygg, välkomnande och stimulerande miljö, där barnens behov och intressen sätts i centrum. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångs­punkten i vår utbildning.

På Lotorps förskola finns i dagsläget tre avdelningar som alla är belägna på nedervåningen. Vi arbetar i åldershomogena barngrupper vilket innebär att de yngre barnen går på Idet och de äldre barnen går på Grytet och Lyan.Vi har mycket samarbete mellan avdelningar och göra många aktiviteter tillsammans vilket ger en ökad gemenskap på hela förskolan

Vi bedriver vår utbildning till stora delar utomhus i olika miljöer. I utomhusmiljön fångar vi barnens intresse för djur, natur och behov av att röra sig samt att upptäcka med alla sina sinnen. Förskolan utegård är utmanande och stimulerar barnens lek, kreativitet och upptäckarglädje.

Förskolan arbetar i små grupper under delar av dagen, i syftet att barnen ska befinna sig i ett mindre sammanhang och i större utsträckning möta undervisning, aktiviteter och material utifrån sina behov och förutsättningar.

På Lotorps förskola arbetar vi med olika projekt. I projektet får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med olika verktyg och material till exempel i rörelse, dans, musik, digitalt och skapande. I projektarbetet integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, naturvetenskap, sociala och demokratiska processer.

Kontakt

Lotorps förskola
Förskolan består av avdelningarna: Idet, Lyan och Grytet

lotorps.forskola@finspang.se

John Fröbergs väg 8, 612 76 Lotorp

Jenny Thorsell
Rektor
Ljusfallshammar, Metallens och Viggestorps förskola

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång