Finspångs kommun

Språk/Language

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En del får du låna av kommunen eller regionen. Andra får man själv köpa.

Ditt behov av hjälpmedel bedöms av den som förskriver hjälpmedel. För att alla som behöver hjälpmedel ska få en likvärdig bedömning och samma tillgång till hjälpmedel utgår förskrivaren från ett länsgemensamt regelverk. Dessa hjälpmedel ska vara nödvändiga ur medicinska, rehabiliterings- eller habiliteringsmässiga aspekter. En del hjälpmedel ligger utanför kommunens ansvar, det gäller när man själv kan bedöma nyttan av hjälpmedlet och hjälpmedlet finns tillgängligt i handeln att köpa. För dessa hjälpmedel har man ett personligt ansvar att själv införskaffa och bekosta.

Lån av hjälpmedel

Du lånar hjälpmedlet och skall lämna det åter när behovet upphör, förändras eller då du flyttar från Östergötlands län. Du har ett ansvar för det lånade hjälpmedlet. Läs de instruktioner som ges i samband med förskrivning. Du åtar dig att ersätta kommunen för stulna eller på annat sätt förkomna hjälpmedel, samt för hjälpmedel som har utsatts för ovarsam hantering/förstörts utöver normal förslitning. Du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd.

Reparation och service

Om ditt personligt förskrivna hjälpmedel är i behov av reparation eller service så ta kontakt med hjälpmedelsleverantören. Kom ihåg att rengöra hjälpmedlet innan det lämnas in för reparation. Reparation och service får endast utföras av hjälpmedelsleverantören.

Reparationer utförs under vardagar kl. 08.00-16.30.

Akuta reparationer utförs under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08.00-15.00.

Behov av akut reparation har man om det trasiga hjälpmedlet förhindrar att man kan äta, sova eller gå på toaletten.

Reparation beställer du genom att ringa Sodexho hjälpmedelservice på 013 -27 78 00 .

Har du behov av hörselhjälpmedel, kontakta Hörselvården inom Region Östergötland.

Har du behov av synhjälpmedel, kontakta din vårdcentrals läkare eller din optiker för remiss.

Vid behov av hjälpmedel kring tal, kontakta Logopedmottagningen inom Region Östergötland.

Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Region Östergötland och länets kommuner som beskriver huvudmännens synsätt och viljeinriktning kring hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

Du ansvarar för att samtliga hjälpmedel återlämnas när behovet upphör, förändras eller då du flyttar från Östergötlands län.

Hjälpmedelsåterlämning
Öppettid för återlämning av hjälpmedel är måndag-fredag kl. 8-15.

Bergska skolan, ingång Ekmans väg 12, Finspång

Kontakt

Rehabenheten
Legitimerad arbetsterapeut / fysioterapeut
Telefontid: Vardagar kl. 9-10

0122-850 38
rehabenheten@finspang.se